Massage og adfærd

Massage og adfærd

Under mit uddannelsesforløb lavede jeg, sammen med 2 studiekammerater, en undersøgelse omkring massages indflydelse på stresshunde.

 

Undersøgelsen byggede på en række massager af hunde på Dyreværnets Internat i Rødovre, hvor hundene, uanset det store arbejde og hensyn, der lægges i pasning og pleje, er meget stressede af at bo i bure side om side med andre hunde.

 

Vores undersøgelse viste tydeligt, at endog meget stressede hund bliver roligere, får lavere puls og bliver lettere at kommunikere med, når de får massage.

 

I tørre tal faldt hundenes aktivitetsniveau (målt i antal skridt på 2 minutter) med 54%, og hundenes puls faldt gennemsnitligt med 12,75%.

 

Vores konklusion blev, at massage alene ikke kan afhjælpe uhensigtsmæssig adfærd, men at den kan give hunden den ro, som kræves for at kunne lære en mere hensigtsmæssig adfærd.